Aktualności

Szanowni Państwo

Ponownie informujemy, że spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w sprawie przebiegu linii kolejowej w ramach CPK organizowane jest z inicjatywy spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Urząd Gminy natomiast wskazał jedynie miejsce spotkania. Nie jest to zatem inwestycja gminna, lecz rządowa, wykraczająca swoim zasięgiem nie tylko poza teren gminy, ale nawet woj. mazowieckiego.
Sama planowana inwestycja jest na bardzo wczesnym etapie. Są to różnego rodzaju analizy techniczne i ekonomiczne oraz właśnie konsultacje z mieszkańcami. Mamy nadzieję, że na tym spotkaniu uzyskamy wszyscy odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości,  jakie mamy w związku z planowaną inwestycją i każdy mieszkaniec będzie mógł wyrobić sobie swój pogląd w tej sprawie. Jest rzeczą oczywistą, że tak duża inwestycja liniowa budzi wiele negatywnych opinii, szczególnie u mieszkańców, których to bezpośrednio dotyczy. Dlatego takie spotkania są bardzo ważne i prosimy o wzięcie w nim udziału. Po uzyskaniu informacji, które na tym etapie można pozyskać, można podejmować decyzje adekwatne do etapu projektowania inwestycji.
Jak wynika z przekazanych nam map budowa CPK na terenie Gminy Stara Biała obecnie nie dotyczy w żadnym stopniu miejscowości: Maszewo, Brwilno, Wyszyna, Ulaszewo, Ludwikowo, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Włoczewo, Trzebuń i Miłodroż. W niewielkim zakresie obejmuje miejscowość Kowalewko (tylko działki nr ew. 40/23, 40/24, 40/21, 40/22, 40/19, 40/20, 95, 45/1, 44/6, 44/2, 44/5, 43/3) oraz Biała (tylko działki nr ew. 240, 244, 243, 242, 241, 238, 245, 246, 247).

konsultacje www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies