Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Stara Biała informuje, że do 30 listopada, można składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła tj. peletu drzewnego, drewna kawałkowego lub innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego.
Wnioski papierowe o wypłatę dodatku są dostępne w Urzędzie Gminy Stara Biała w pok. nr 8 oraz rozłożone na stoliku w holu przed pokojem. Wniosek można złożyć:
• osobiście w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, pokój nr 8
• za pośrednictwem poczty
• za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP
Termin składania wniosków to 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku, gdy wniosek złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 11 sierpnia 2022 r.  
Od 12 sierpnia 2022 r. dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, która dokonała pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw – źródła ciepła wymienione lub nowe.
Wniosek o wypłatę dodatku będzie podlegał weryfikacji, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), informacji wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożony wniosek podlega również weryfikacji w zakresie uzyskanych przez wnioskodawcę świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego oraz danych zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.
Do pobrania:
pdfWniosek o wypłatę dodatku2.09 MB
pdfObowiązek informacyjny – RODO88.85 KB
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zostało opublikowane w dniu 20.09.2022 roku. Wniosek jest dostępny pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001974

dodatek cieplo www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies