Aktualności

Spotkanie w sprawie linii kolejowej

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. zaprasza na zebranie konsultacyjne z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego dotyczące przebiegu na terenie naszej gminy linii kolejowej nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno). Spotkanie odbędzie się w  poniedziałek, 10 października, o godz. 18.00 w strażnicy OSP Stara Biała.
Celem spotkania jest:
- prezentacja założeń i różnych wariantów przebiegu linii kolejowej,
- przekazanie informacji na temat procesu planowania i realizacji inwestycji,
- uzyskanie informacji na temat odszkodowań,
- wyrażenie uwag i przekazanie wniosków w zakresie prezentowanych wariantów (wyniki ankiety będą miały wpływ na wybór i kształt wariantu inwestorskiego).
Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przedstawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy. Udzielą oni odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, wpływu każdego z wariantów na nieruchomości mieszkańców, ale także propozycji rozwiązań w zakresie układu drogowego i powiązania z innymi sieciami komunalnymi na danym obszarze. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy będą odpowiadać na pytania związane z całością inwestycji – harmonogramem prac, a także kwestiami formalnymi związanymi z lokalizacją linii kolejowej w obszarze gminy.
Materiały w formie online (wraz z wariantami przebiegu linii) zostały udostępnione na stronie internetowej:
https://sway.office.com/bOdWtQ1RMSskiLWD
Plany sytuacyjne ze wstępnie planowanym przebiegiem linii w różnych wariantach na terenie gminy Stara Biała dostępne są do pobrania: https://idompoland.com/index.php/s/WH9HJa9Ee94LtSo
Jednocześnie informujemy, że na czas trwania  konsultacji społecznych formularz ankietowy wraz z materiałami informacyjnymi zostanie udostępniony w wersji papierowej w siedzibie urzędu, wraz z urną, w której można zamieścić wypełnioną ankietę.
Natomiast ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod linkiem https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=d_lTuINBj0KFXP_nMotvEzUa-JUjmC1MsXjDD8Lw-wBUMEhJV0JQREgxREYxQTRZQ0U2QzBPUk9ONC4u
Odpowiedzi na ankiety mogą Państwo udzielać do dnia 09.12.2022 r.

konsultacje www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies