Aktualności

Nowe stawki podatku i dopłat

Stawki podatku od nieruchomości oraz dopłaty do wody i ścieków były kluczowymi uchwałami podczas XXXV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w czwartek, 22 września.
Na sesji pojawiła się cała piętnastka radnych, a gościem była radna powiatowa Małgorzata Purcelewska.
W swoim sprawozdaniu z prac między sesjami, wójt Sławomir Wawrzyński, zaapelował do radnych, aby przekazali mieszkańcom informację związaną z dodatkami energetycznymi, zwłaszcza w przypadku gazu. – O dodatek mogą się starać tylko te osoby, które korzystają z gazu LPG i mają na niego zbiornik. Dodatek nie obejmuje gazu ziemnego – mówił wójt.
Podczas prac nad uchwałą o zmianie budżetu na ten rok, radni zdecydowali m.in. o zwiększeniu o 50 tys. zł środków przeznaczonych na zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionkach. Koszt zakupu samochodu to obecnie kwota ok. 300 tys. zł, z czego 80 tys. zł to dotacja od samorządu Mazowsza.
Jednak najważniejszymi uchwałami podczas XXXV sesji były uchwały dotyczące określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2023 r. oraz w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
– Zgodnie z przepisami co roku minister finansów wydaje rozporządzenie, w którym określa maksymalne stawki dotyczące podatków lokalnych. My w większości przypadków zrezygnowaliśmy z tych maksymalnych stawek – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Jeśli chodzi o grunty pod zabudowę mieszkalną to stawka podatku w przyszłym roku wyniesie 34 gr za mkw. powierzchni. To o 4 gr więcej niż w 2022 r., ale aż o 23 gr mniej od stawki maksymalnej. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka w 2023 r. to 1,16 zł (1,03 zł w 2022 r.).
W przypadku nieruchomości mieszkalnych podatek wyniesie 87 gr za mkw. powierzchni (77 gr w 2021 r.). To o 13 groszy mniej niż stawka maksymalna. Jeśli chodzi o budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to w 2023 r. za mkw. powierzchni trzeba będzie zapłacić 28,78 zł.
Z podatku od nieruchomości zwolnione będą budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach po byłych gospodarstwach rolnych, budynki lub ich części oraz grunty służące ochronie przeciwpożarowej, budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i sportu, budynki i grunty służące pomocy społecznej.
Za nowymi stawkami podatku od nieruchomości było 14 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Za to wszyscy radni byli za uchwałą w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W taryfie Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”, która wchodzi w życie od 1 października cena dostarczenia metra sześciennego wody wynosi m.in. 5,34 zł dla gospodarstwa domowego, a 11,84 zł za odbiór ścieków. Ale dzięki dopłatom mieszkańcy zapłacą znacznie mniej. Za wodę będzie to 4,50 zł, a za ścieki 7,20 zł. W sumie gmina na dopłaty do dostarczania wody i odbiór ścieków wyda blisko 1,7 mln zł.
Na zakończenie sesji wójt Sławomir Wawrzyński poinformował, że 10 października, o godz. 18.00, w strażnicy OSP Stara Biała odbędzie się zebranie konsultacyjne z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego, dotyczące przebiegu linii kolejowej na terenie naszej gminy.

sesja nr 35 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies