Aktualności

Zmiany w budżecie

Cztery uchwały zaakceptowali radni podczas XXXIV sesji Rady Gminy Stara Biała. Wśród nich była uchwała zmieniająca budżet gminy na 2022 r.
W czwartkowej sesji (28 lipca) wzięło udział 14 radnych. Do przegłosowania mieli tylko cztery uchwały, a tą najważniejszą była uchwała zmieniająca budżet.
Ale zanim radni przystąpili do głosowań, wójt Sławomir Wawrzyński w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami, jeszcze raz podziękował za zaangażowanie przy promocji projektu „Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Maszewo Duże- Mańkowo- Nowa Biała”, zgłoszonego do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, który opiewa na kwotę 550 tys. zł.
- Nasz projekt uzyskał 1642 głosy, co dało drugie miejsce w podregionie płockim i został skierowany do realizacji. To dobry wynik, bo w innych podregionach do realizacji zostały skierowane projekty, które uzyskały po kilkaset głosów. Chciałbym podziękować pomysłodawczyni złożenia wniosku, radnej Agnieszce Malanowskiej, wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku i w jego promocję – mówił wójt, Sławomir Wawrzyński.
A podczas głosowań nad uchwałami radni jednogłośnie przyjęli zmiany w budżecie. Jeśli chodzi o wzrost dochodów to zdecydowali o wpisaniu do budżetu 543 430 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w Dziarnowie, 174 tys. zł  dofinansowania od samorządu Mazowsza na przebudowę ul. Polnej w Nowych Proboszczewicach, 30 tys. zł dotacji od samorządu Mazowsza na remont strażnicy OSP Maszewo oraz 80 tys. zł dofinansowania od samorządu Mazowsza na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kamionki. W tym ostatnim przypadku radni zdecydowali o przeznaczeniu na to przedsięwzięcie 170 tys. zł z budżetu gminy.
Jeśli chodzi o wydatki to radni zgodzili się m.in. na zwiększenie środków o:
• 550 tys. zł – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg  na terenie gminy;
• 540 tys. zł – przebudowa ulic Jagodowej i Poziomkowej w Brwilnie;
• 500 tys. zł – opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
• 450 tys. zł – nowa inwestycja budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z rowem otwartym w Brwilnie;
• 425 tys. zł - budowa ul. Spółdzielczej w Starych Proboszczewicach;
• 325 tys. zł - budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie;
• 200 tys. zł - opłaty związane z zakupem energii elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie uliczne;
• 115 tys. zł – roboty dodatkowe przy budowie ścieżki rowerowej Maszewo Duże – Brwilno;
• 80 tys. zł – zwiększenie dopłaty do Komunikacji Miejskiej.
Radni zdecydowali także o połączeniu budowy dróg w Nowym Trzepowie i Starej Białej oraz rozbudowy drogi w Kamionkach i Włoczewie, w jedno zadanie inwestycyjne - „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”. W tym roku na tę inwestycję zaplanowano 2 mln zł. W przyszłym ma to być 5 mln zł, pochodzących z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

sesja nr 34 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies