Aktualności

5 mln zł dla naszej gminy

W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 5 mln zł. To pieniądze na rozbudowę lub budowę dróg w Kamionkach i Włoczewie, Starej Białej oraz Nowym Trzepowie.
- To bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy. Każda dotacja, dofinansowanie to odciążenie dla gminnego budżetu i możliwość realizacji kolejnych inwestycji – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.
Dotację nasza gmina otrzymała na zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”. Chodzi o rozbudowę 2367,32 m drogi w Kamionkach i Włoczewie, budowę 915 m drogi w Starej Białej i budowę 1113 m drogi w Nowym Trzepowie. Całość tych prac została oszacowana na 5 263 000 zł. – Mamy opracowaną dokumentację techniczną dla tych dróg i prawomocne decyzje na ich budowę. Myślę, że prace na tych drogach rozpoczną się w tym roku – mówi wójt.
Ale to nie wszystkie pieniądze o jakie stara się gmina w ramach Polskiego Ładu. Dwa wnioski zostały złożone w ramach programu przeznaczonego dla gmin, gdzie funkcjonowały PGR-y. W pierwszym nasza gmina stara się o 2 mln zł na infrastrukturę społeczną, w drugim o 5 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy. Wójt Sławomir Wawrzyński jest przekonany, że przynajmniej jeden z tych wniosków zostanie zaakceptowany.

polski lad 2 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies