Aktualności

UWAGA - WŚCIEKLIZNA

InformacjaWójt Gminy Stara Biała informuje, że z uwagi na rosnącą liczbę kolejnych przypadków wścieklizny u dzikich zwierząt wolnożyjących na terenie województwa mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki poszerzył obszar zagrożony wścieklizną, który określił w dwóch rozporządzeniach:
- Nr 26 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy,
- z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy.

Obecnie obszar zagrożony obejmuje tereny: Miasta st. Warszawy, Miasta Radomia, Miasta Płocka oraz powiatów: otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, warszawskiego zachodniego, płockiego, gostynińskiego, płońskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego.

Zgodnie z wydanymi przez Wojewodę rozporządzeniami na obszarze zagrożonym:

ZAKAZUJE SIĘ:
- organizowania targów, wystaw, konkursów, pokazów zwierząt wrażliwych na wściekliznę, za wyjątkiem targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów i koni na warunkach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,
- organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

NAKAZUJE SIĘ:
- trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu,
- pozostawienie zwierząt gospodarskich,
za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach,
- szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Bardzo proszę mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie naszej gminy o stosowanie się do ww. zakazów i nakazów. Więcej informacji w załączonych poniżej rozporządzeniach.

pdfRozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt.

pdfRozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies