Aktualności

Spotkanie w Włoczewie

  • Drukuj

We wtorek, 16 listopada, w Świetlicy Wiejskiej w Włoczewie, odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju naszej gminy, na które zaprosił wójt Sławomir Wawrzyński. Spotkanie skierowane było głównie do mieszkańców miejscowości Włoczewo, Trzebuń, Miłodróż.
Na spotkaniu pojawiło się kilkunastu mieszkańców tego rejonu naszej gminy, w tym wiceprzewodniczący Rady Gminy Stara Biała, Jan Sieradzki. Rozpoczynając spotkanie Wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił inwestycje, jakie w latach 2018-2021 zostały wykonane w tym rejonie gminy. Były to: rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż, która kosztowała ponad 1,2 mln zł, z czego gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 789 111,37 zł z Funduszu Dróg Samorządowych; budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Miłodróż. Mówiąc o wszystkich gminnych inwestycjach w latach 2018-2020 wójt zaznaczył, że wydano na nie łącznie 24 172 811,71 zł, z czego gminie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.
Przedstawiając planowane w tym rejonie inwestycje wójt zaznaczył, że główną z nich jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionki i Włoczewo. Chodzi o blisko 2,4 km drogi, a szacowany koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł. – Ta inwestycja jest zapisana w projekcie budżetu na 2022 r. Jeśli radni przyjmą budżet, to droga zostanie rozbudowana w przyszłym roku – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Kolejne planowane inwestycje to budowa drogi gminnej w miejscowości Trzebuń (prawie 750 metrów, za ponad mln zł), opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi w miejscowości Włoczewo.
Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
Wśród spraw poruszanych przez uczestników spotkania znalazły się kwestie związane z budową sieci światłowodowej czy wycinki drzew.

spotkanie wloczewo www