Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  • Drukuj

 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 125 zł. Wkład własny biblioteki na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. to  20 500 zł.

belka biblioteka www