Aktualności

Żegnamy panią Annę Stasiak

  • Drukuj

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Anny Stasiak, długoletniej pracownicy Urzędu Gminy Stara Biała. Msza żałobna odbędzie się w sobotę, 6 listopada o godz. 10.00 w kościele w Starej Białej.
Pani Anna Stasiak pracę w Urzędzie Gminy Stara Biała rozpoczęła w 1978 r. Na emeryturę przeszła w 2017 r. Przez 39 lat swojego zawodowego życia zajmowała się podatkami. Była powszechnie znana i lubiana. Była osobą otwartą i życzliwą dla ludzi.
Zmarła 2 listopada 2021 r., w wieku zaledwie 66 lat.
Rodzinie i bliskim pani Anny Stasiak składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Wójt, koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Stara Biała, radni oraz sołtysi

nekrolog stasiak www