Aktualności

Spotkanie w Bronowie-Zalesiu

  • Drukuj

Sprawy związane z oświetleniem oraz drogami były głównymi tematami poruszanymi przez uczestników spotkania w Bronowie-Zalesiu, na które zaprosił Wójt Sławomir Wawrzyński. Było to kolejne spotkanie dotyczące rozwoju naszej gminy, które odbyło się 3 listopada w Świetlicy Wiejskiej, a było skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo.
Rozpoczynając spotkanie Wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił inwestycje, jakie w latach 2018-2021 zostały wykonane w tym rejonie gminy. Były to: rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronowo-Zalesie oraz Nowe Bronowo, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo, budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie, zakup wozu strażackiego dla OSP w Bronowie-Zalesiu. Wójt dodał, że w trakcie realizacji jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo, a koszt tej inwestycji to ponad 2,5 mln zł. Pytany, kiedy inwestycja zostanie zakończona stwierdził, że zakończenie prac nastąpi do końca roku. – Ale jeśli będą niesprzyjające warunki pogodowe, to rozumiecie Państwo, że trudno będzie wykonać nawierzchnię asfaltową – mówił wójt.
Podsumowując inwestycje w tym rejonie gminy wójt zaznaczył, że w przypadku Bronowa-Zalesia wydano 2 144 553,71 zł, a Nowego Trzepowa 603 734,43  zł. Natomiast na wszystkie gminne inwestycje w latach 2018-21 wydano łącznie 23 397 911,71 zł, z czego gminie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.
Mówiąc o planowanych inwestycjach wójt zaznaczył, że jest to budowa ponad kilometrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia Bronowo - Zalesie (przy torach).
Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, mieszkaniec Bronowa-Zalesia. Uczestnicy spotkania „wywołali do tablicy” Przewodniczącego Rady Powiatu w Płocku, pytając go o drogi powiatowe, m.in. o drogę Bronowo-Zalesie-Ciachcin. – Dokumentacja techniczna ma być gotowa jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o samą realizację inwestycji to jest szansa, aby rozpoczęła się w przyszłym roku, chociaż to będzie zależało od środków, jakimi będzie dysponował powiat. Mam nadzieję, że rozpocznie się też budowa chodników przy drodze w kierunku Sierpca – stwierdził Lech Dąbrowski.
Znaczna część pytań od uczestników spotkania dotyczyła budowy oświetlenia i dróg. – Wiemy o potrzebie budowy oświetlenia w tym rejonie gminy. Są prowadzone prace projektowe związane z oświetleniem. Myślę, że wkrótce zostaną zakończone – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

spotkanie bronowo www