Aktualności

Spotkanie w Nowych Proboszczewicach

Ponad 60 osób pojawiło się w Domu Strażaka w Nowych Proboszczewicach na spotkaniu, na które zaprosił Wójt Sławomir Wawrzyński. Było to kolejne spotkanie dotyczące rozwoju naszej gminy, które odbyło się 26 października, a było skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Nowe i Stare Proboszczewice oraz Ogorzelice.
Rozpoczynając spotkanie Wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił inwestycje, jakie w latach 2018-2021 zostały wykonane w tym rejonie gminy. Były to: budowa ulic na osiedlu „Podgrodzie” w miejscowości Nowe Proboszczewice, budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach, przebudowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice, budowa kotłowni gazowych w szkole i przedszkolu, budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice, przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejscowości Nowe Proboszczewice, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice, budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice, zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice, budowa dróg w miejscowości Ogorzelice, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogorzelice. Podsumowując inwestycje w tym rejonie gminy wójt zaznaczył, że w przypadku Nowych i Starych Proboszczewic kosztowały one łącznie 5 956 179,97 zł, a w Ogorzelicach - 1 598 469,88 zł. Natomiast na wszystkie gminne inwestycje w latach 2018-21 wydano łącznie 23 397 911,71 zł, z czego gminie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.
Mówiąc o planowanych inwestycjach wójt wspomniał o budowie oświetlenia ulicznego na ul. Sierpeckiej. – W tym przypadku jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu i czekamy na podpisanie umowy z wykonawcą – poinformował wójt.
Z planowanych inwestycji najpoważniejszą jest budowa ul. Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach, a kolejne przedsięwzięcia to przebudowa ul. Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice, przebudowa ul. Polnej w Nowych Proboszczewicach, opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy oświetlenia w Ogorzelicach.
Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
Wójt Sławomir Wawrzyński poinformował także uczestników spotkania, że gmina otrzymała właśnie 5 mln zł na przebudowę ul. Łącznej w Maszewie Dużym z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Zaznaczył także, że z tego samego programu powiat płocki otrzymał ponad 5,2 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Białej.
Obecny na spotkaniu przewodniczący Rady Powiatu w Płocku -  Lech Dąbrowski poinformował o pracach związanych z opracowaniem dokumentacji na remont dróg wojewódzkich nr 540 i 562. Zadeklarował również swój udział w poprowadzeniu sprawy dotyczącej drogi powiatowej 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice (na terenie Gminy Stara Biała jest to ul. Sierpecka) w celu poprawy bezpieczeństwa dla poruszających się tą drogą pieszych i rowerzystów.
Wśród pytań od mieszkańców pojawiły się np. kwestie związane z przyspieszeniem niektórych kursów autobusów. – Oczywiście są możliwe pewne zmiany w rozkładzie jazdy, ale mogą one nastąpić na wniosek większej grupy mieszkańców, a nie pojedynczych osób – mówił Wójt Sławomir Wawrzyński.
Uczestnicy spotkanie pytali także m.in. o przypuszczalny przebieg trasy S10 czy kwestie związane ze światłowodem w naszej gminie.

spotkanie probo www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies