Aktualności

Wielka zbiórka zużytych baterii

Urząd Gminy Stara Biała, w podległych mu placówkach oświatowych, zorganizował akcję zbierania zużytych baterii. W zamian za udział w zbiórce placówka otrzyma specjalny bon, którego wartość zależy od wagi zebranych baterii. Akcja potrwa do końca tego roku szkolnego.
W szkołach i przedszkolu w Nowych Proboszczewicach już są specjalne pojemniki-pudełka. Są ustawione w miejscach dostępnych zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. Akcja dała już pierwsze efekty, bo pierwsze pojemniki ze zużytymi bateriami opróżniono w szkołach w Starej Białej i Starych Proboszczewicach.
Baterie warto zbierać bo ich im więcej tym wyższa nagroda dla szkoły czy przedszkola. Nagrodami są specjalne bony, które szkoła będzie mogła zrealizować w sklepach z materiałami biurowymi, sprzętem sportowym, tuszami i tonerami.
Wartość bonu uzależniona będzie od wagi zebranych w danej placówce baterii. Dodatkowo waga baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach, zostanie dopisana w równych częściach dla każdej z jednostek oświatowych (1/5 odpadów elektrycznych, elektronicznych i  baterii zebranych w PSZOK). Wartość bonu obliczana będzie okresowo na podstawie wag wymienionych odpadów i przeliczana według cennika.
Zużyte baterie i akumulatory to odpady, które stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz są szkodliwe dla środowiska. Jedna mała bateria guzikowa potrafi zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi albo nawet 400 litrów wody. Dlatego niezwykle istotne jest świadome i odpowiedzialne pozbywanie się tych niebezpiecznych odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwy wpływ.
Najważniejszą zasadą jest wrzucanie baterii do specjalnych pojemników, czyli niemieszanie ich z innymi odpadami. Tylko selektywna zbiórka zużytych baterii do odrębnych pojemników gwarantuje ograniczenie możliwości zanieczyszczenia środowiska i daje możliwość ich dalszego przetworzenia, połączonego z wychwyceniem szkodliwych substancji oraz odzyskania materiałów wykorzystanych do produkcji baterii np. metali.
Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz tworzywa sztuczne i papier do produkcji paliwa RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.
Dlatego gorąco zachęcamy do udziału w wielkiej zbiórce zużytych baterii.

pojemnik baterie www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies