Aktualności

Podatki i dopłaty

Stawki podatku od nieruchomości oraz dopłaty do wody i ścieków były kluczowymi uchwałami podczas XXVII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w czwartek, 30 września. Gościem sesji był Tomasz Dąbrowski, p.o. dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który mówił o inwestycjach na drogach wojewódzkich w naszej gminie.
XXVII sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w hali w Maszewie Dużym i podczas niej 13 obecnych na obradach radnych zagłosowało za uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2022. – Zgodnie z przepisami co roku minister finansów wydaje rozporządzenie, w którym określa maksymalne stawki dotyczące podatków lokalnych. My w większości przypadków zrezygnowaliśmy z tych maksymalnych stawek – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Jeśli chodzi o grunty pod zabudowę mieszkalną to stawka podatku w przyszłym roku wyniesie 34 gr za mkw. powierzchni. To o 2 gr więcej niż w 2021 r., ale aż o 20 gr mniej od stawki maksymalnej. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka w 2022 r. to 1,03 zł (99 gr w 2021 r.).
W przypadku nieruchomości mieszkalnych podatek wyniesie 77 gr za mkw. powierzchni (74 gr w 2021 r.). To o 12 groszy mniej niż stawka maksymalna. Jeśli chodzi o budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to w 2022 r. za mkw. powierzchni trzeba będzie zapłacić 25,74.
Z podatku od nieruchomości zwolnione będą budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach po byłych gospodarstwach rolnych, budynki lub ich części oraz grunty służące ochronie przeciwpożarowej, budynki lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i sportu, budynki i grunty służące pomocy społecznej.
- Spodziewamy się, że wpływy do budżetu z podatku od nieruchomości wzrosną w 2022 r. o ok. 400 tys. zł. Jednocześnie tych dochodów będzie mniej o prawie 660 tys. zł z powodu nie zastosowania przez nas stawki maksymalnej podatku – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Radni podjęli też decyzję w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W taryfie Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”, która wchodzi w życie od 1 października cena dostarczenia metra sześciennego wody wynosi m.in. 5,09 zł dla gospodarstwa domowego, a 11 zł za odbiór ścieków. Ale dzięki dopłatom mieszkańcy zapłacą znacznie mniej. Za wodę będzie to 3,75 zł, a za ścieki 6 zł. W sumie gmina na dopłaty do dostarczania wody i odbiór ścieków wyda blisko 2 mln zł.
Gościem sesji był p.o. dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Tomasz Dąbrowski, który w Maszewie Dużym pojawił się na zaproszenie przewodniczącej Rady Gminy Stara Biała, Małgorzaty Lewandowskiej. Poinformował radnych, że będą rozbudowywane drogi wojewódzkie 540 (Proboszczewice) i 562 (Maszewo, Brwilno). Na zmodernizowanych drogach będą chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, lewoskręty, porządne skrzyżowania. Rozpoczęcie prac przy drodze 540 planowane jest na 2023 rok, natomiast rozbudowa drogi 562 na lata 2024-2027.
Tomasz Dąbrowski mówił także o drodze 559 w Maszewie Dużym. – Strona techniczna projektu jest gotowa i na jej podstawie można by już budować. Ale oprócz projektu technicznego potrzebne są jeszcze uzgodnienia z różnymi instytucjami, a tych brakuje, np. z Energą na temat przebiegu sieci – mówił Tomasz Dąbrowski. Aby dopracować szczegóły na początku października mają się odbyć spotkania m.in. z Energą.

sesja nr 27 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies