Aktualności

Złóż deklarację o wymianie pieca

  • Drukuj

Właściciele nieruchomości zgodnie zapisami nowego Programu Ochrony Powietrza (art. 18 i 19 uchwały*) zobowiązani zostali do przekazania wójtowi gminy informacji o wymianie istniejącego bądź montażu dodatkowego (kolejnego) źródła ciepła.
Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy wymiana realizowana jest przez właściciela nieruchomości z własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, np. dofinasowanie z WFOŚiGW program „Czyste Powietrze”, preferencyjne kredyty w bankach.
Informację składa się na określonej przez marszałka Mazowsza deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła dla wszystkich ogrzewanych budynków służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie danej nieruchomości.
Deklarację o wymianie źródła ciepła bądź instalacji dodatkowych (kolejnych) źródeł ciepła na danej nieruchomości należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała (www.starabiala.pl, zakładka: Jakość powietrza) oraz w pokoju nr 1 UG, tel. 24 366-87-15.
* Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. U. Woj. Maz. z  2020 r. poz. 9595, ogłoszona: 15.09.2020 r.)

piec www