Aktualności

Złóż deklarację o wymianie pieca

Właściciele nieruchomości zgodnie zapisami nowego Programu Ochrony Powietrza (art. 18 i 19 uchwały*) zobowiązani zostali do przekazania wójtowi gminy informacji o wymianie istniejącego bądź montażu dodatkowego (kolejnego) źródła ciepła.
Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy wymiana realizowana jest przez właściciela nieruchomości z własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, np. dofinasowanie z WFOŚiGW program „Czyste Powietrze”, preferencyjne kredyty w bankach.
Informację składa się na określonej przez marszałka Mazowsza deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła dla wszystkich ogrzewanych budynków służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie danej nieruchomości.
Deklarację o wymianie źródła ciepła bądź instalacji dodatkowych (kolejnych) źródeł ciepła na danej nieruchomości należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła.
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała (www.starabiala.pl, zakładka: Jakość powietrza) oraz w pokoju nr 1 UG, tel. 24 366-87-15.
* Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. U. Woj. Maz. z  2020 r. poz. 9595, ogłoszona: 15.09.2020 r.)

piec www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies