Aktualności

Wieloletnie plany spółki

Na ostatniej sesji Rady Gminy Stara Biała radni uchwalili m.in. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”. Plan zakłada, że w latach 2021-24 nakłady inwestycyjne sięgną blisko 10,5 mln zł.
„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej ''Stara Biała'' Sp. z o. o. na lata 2021 – 2024” – to pełna nazwa uchwały przyjętej przez radnych. W planie znalazło się 12 przedsięwzięć, które chce zrealizować spółka. Ich łączny koszt to 10 390 000 zł.
Jedną z najpoważniejszych inwestycji jest drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami w Ludwikowie i Wyszynie. Inwestycja obejmuje budowę ok. 4,1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 1,4 km sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, budowę pięciu przepompowni ścieków. W tym roku spółka wyda na inwestycję 2 mln zł.
W 2021 r. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” planuje wydanie 220 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w Wyszynie. Także 220 tys. zł ma zostać przeznaczone na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią na ul. Wiślanej w Brwilnie. Kolejne 220 tys. zł zostanie wydane na tę inwestycję w 2022 r.
W tym roku spółka chce rozpocząć także rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach. To ważne przedsięwzięcie, które ma poprawić jakość dostarczanej wody. Inwestycja będzie obejmować m.in. wymianę filtrów wody wraz z orurowaniem, powstanie nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej, zautomatyzowanie stacji. W tym roku koszt inwestycji to 600 tys. zł, a w 2022 – 1,2 mln zł.
W 2022 r. spółka zamierza rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym (ul. Wycinki). Koszt całej inwestycji to 700 tys. zł (2022 – 350 tys. zł; 2023 – 350 tys. zł). 400 tys. zł ma natomiast kosztować budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią w Brwilnie ( od ul. Wrzosowej do DPS), a 100 tys. zł budowa sieci wodociągowej w Maszewie (dz. nr ew. 97 i 178).
W 2023 r. z nowych inwestycji Gospodarka Komunalna „Stara Biała” zamierza wydać 300 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Starych Proboszczewicach (ul. Spółdzielcza). Z kolei 60 tys. zł ma kosztować rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody w Kobiernikach. W 2024 r. na tę inwestycję ma zostać przeznaczone aż 3 mln zł.
W 2024 r. 220 tys. zł spółka zamierza wydać na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Proboszczewicach (ul. Azaliowa dz. nr ew. 20/6 inne).
W planie przyjętym przez radnych znalazły się też przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci wodociągowej, na które spółka wyda 450 tys. zł (2021 - 150 tys. zł, 2022-2024 – po 100 tys. zł) oraz związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, które mają kosztować 700 tys. zł (2021 – 250 tys. zł, 2022-2024 – po 150 tys. zł.). Z planu wynika, że Gospodarka Komunalna „Stara Biała” zamierza przeznaczyć na inwestycje w 2021 r. - 3 440 000 zł, w 2022 r. – 2 520 000 zł, w 2023 r. – 960 000 zł, w 2024 r. – 3 470 000 zł.
Przedsięwzięcia ujęte w planie mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego spółki, ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych przez nią oraz rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla jak największej liczby mieszkańców gminy.
Zadania przedstawione w planie mają być sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środków unijnych oraz środków z odpisów amortyzacyjnych i zysku spółki. Możliwe jest także podwyższenie kapitału spółki poprzez wniesienie do niej środków pieniężnych przez jedynego udziałowca, czyli Gminę Stara Biała.

spolka www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies