Aktualności

Odpady komunalne - kody kreskowe

kody - miniaturkaUrząd Gminy Stara Biała informuje, że w najbliższych dniach roznoszone będą kody kreskowe dla mieszkańców nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kody roznoszone będą przez gońców w zaadresowanych kopertach i pozostawiane w skrzynkach na listy.

Jednocześnie, przypominamy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest każdorazowe naklejanie kodu kreskowe na wystawiane do odbioru worki oraz dbanie o to by kod na wystawionym pojemniku/ach był czytelny.  Każdy kod jest oznaczeniem frakcji odpadów i  unikalnym numerem przypisanym tylko do danej nieruchomości. Sczytywany jest celem identyfikacji ilości worków odebranych z nieruchomości. Brak kodów oznacza, że właściciel nie zbiera odpadów w sposób selektywny i w takim przypadku odpady nie zostaną odebrane. Szczegółowa instrukcja została dołączona do kodów kreskowych.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies