Aktualności

PSZOK i inwestycje drogowe

Kończą się prace związane z inwestycjami pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach” oraz „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała”. Natomiast trwają prace przy rozbudowie drogi gminnej Bronowo-Zalesie - Nowe Bronowo oraz przebudowie dróg wewnętrznych w Maszewie. Koszt tych wszystkich inwestycji to 2 925 282,27 zł.
Budową PSZOK w Ogorzelicach zajmuje się firma BMB Budownictwo z Gostynina. Koszt tej inwestycji to 366 540 zł. Zakres prac obejmował m.in. budowę nawierzchni z kostki betonowej, montaż kontenera socjalno-biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kontenera na przedmioty do ponownego użycia, kontenerów na odpady segregowane. Na terenie wybudowanego PSZOK-a znajdować się będzie ścieżka edukacyjna wraz z urządzeniami towarzyszącymi (ławki, tablice informacyjne, zieleń). Teren PSZOK jest ogrodzony i obsadzony zielenią.
Budowa PSZOK realizowana jest w ramach projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Na ukończeniu są także prace przy budowie drogi wewnętrznej w Starej Białej, które wykonuje firma Bora z Płocka. Chodzi o 147-metrowy odcinek drogi na osiedlu przy cmentarzu. W ramach prac zaplanowano nawierzchnię z kostki betonowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. Koszt inwestycji to 181 583,67 zł.
W trakcie realizacji są prace związane z rozbudową drogi gminnej Bronowo-Zalesie - Nowe Bronowo oraz przebudową dróg wewnętrznych w Maszewie.
Rozbudowę drogi gminnej Bronowo-Zalesie - Nowe Bronowo wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna, a jej koszt to 1 656 309,51 zł. W ramach prac rozbudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi. Będzie miał szerokość od 4 do 6 metrów. Powstaną też pobocza, zjazdy, odwodnienie i oznakowanie.
Z kolei w Maszewie prowadzone są prace związane z przebudową dróg wewnętrznych na osiedlu przy granicy z Płockiem. Prace wykonuje firma BMB Budownictwo z Gostynina. Całkowity koszt inwestycji to 720 849,09 zł. W ramach prac powstaną trzy odcinki dróg, o łącznej długości ponad 550 metrów o nawierzchni z kostki betonowej. Zostaną także wykonane zjazdy, odwodnienie, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i wykonanie oznakowania pionowego.

inwestycje www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies