Aktualności

Sesja z życzeniami

Podczas XXIII sesji rady Gminy Stara Biała radni jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały, które znalazły się w porządku obrad. A, że była to sesja przedświąteczna, sporo było życzeń, a nawet prezentów z okazji Świąt Wielkanocnych.
Na XXIII sesji, która odbyła się w czwartek, 25 marca, pojawili się wszyscy radni. I wszyscy byli zgodni podczas głosowań nad uchwałami.
Radni zajęli się m.in. zmianami w budżecie gminy na ten rok. W większości zmiany miały charakter formalny, a dotyczyły potwierdzenia w budżecie na ten rok środków, które są przeznaczone m.in. na inwestycje w Wieloletnim Planie Finansowym. Radni np. zdecydowali o 900 tys. zł, które zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę oświetlenia ulicznego albo o 840 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy.
Podjęli też m.in. uchwałę zmieniającą „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała”. Zmiany dotyczą częstotliwości odbioru odpadów segregowanych. W przypadku budynków wielolokalowych odpady segregowane będą odbierane raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz na 2 tygodnie.
W kwestii nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy odbiory papieru i szkła będą odbywać się co drugi miesiąc  przez cały rok. Odbiór frakcji: metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe pozostał bez zmian, tj. raz w miesiącu przez cały rok.
Powyższe zmiany będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r.
Na zakończenie sesji sporo było życzeń związanych ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Radny Adam Pawłowski złożył życzenia w imieniu dyrekcji, pracowników i mieszkańców DPS w Brwilnie. Przekazał też przewodniczącej Rady Gminy Stara Biała, Małgorzacie Lewandowskiej i wójtowi Sławomirowi Wawrzyńskiemu prezenty wykonane przez mieszkańców DPS-u. Były też życzenia od przewodniczącej i wójta.

sesja 23 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies