Aktualności

Kompostujesz płacisz mniej

Radni podjęli decyzję o nowych stawkach za odbiór odpadów. Od 1 marca podstawowa stawka wyniesie 33 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Ale tę kwotę można znacznie obniżyć. Wystarczy kompostować bioodpady. Wtedy ulga wynosi aż 8 zł od osoby. Podstawowa stawka zmniejsza się więc do 25 zł, czyli do takiej jaka jest obecnie.
XXII sesja Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w Tłusty Czwartek, 11 lutego, zdominowana została przez kwestie związane z gospodarką odpadami na terenie gminy, a szczególnie z ustaleniem nowych stawek za odbiór odpadów. Najważniejsza decyzja radnych to wyrażenie zgody na to, aby od 1 marca podstawowa stawka w przypadku domów jednorodzinnych wynosiła 33 zł od osoby, a w zabudowie wielolokalowej 25 zł od osoby. W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny stawki wyniosą odpowiednio 66 zł i 50 zł.
Kwestia nowych stawek została gruntownie omówiona podczas obrad komisji Rady Gminy. Podczas samej sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę z nowymi stawkami. Uzasadnienie do wprowadzenia nowych stawek przedstawił wójt Sławomir Wawrzyński.
Coraz więcej śmieci
Główny argument to fakt, że w gminie jest coraz więcej śmieci. Z raportów przedstawionych przez firmę odbierającą odpady z terenu naszej gminy wynika, że w 2020 r. odebrała od mieszkańców ponad 3,6 tys. ton śmieci. To aż o 772 tony więcej niż w 2019 r. Kosztowało to ponad 3,75 mln zł.
W tym roku szacunkowy koszt odbioru odpadów ma wynieść blisko 4 mln zł. A zgodnie z przepisami gospodarka odpadami musi się bilansować, czyli gmina nie ma prawa finansować jej ze swojego budżetu. To oznacza, że w całości koszty muszą zostać pokryte przez mieszkańców.
Z analiz wynika, że podobnie jak w latach poprzednich, nadal największą część masy odpadów komunalnych stanowią odpady pozostałe po segregacji. W 2020 r. każdy z nas wyprodukował ok. 200 kg odpadów pozostałych z segregacji, a to o ok. 20 kg więcej niż w 2019 r. W ub.r. odbiór tych odpadów kosztował prawie 1,9 mln zł. Za odbiór zmieszanych odpadów opakowaniowych gmina zapłaciła prawie 417 tys. zł (322,5 tony), za odbiór szkła ponad 326 tys. zł (ponad 254 ton), a papieru nieco ponad 111,6 tys. zł (prawie 88,5 tony).
Poważnym problemem stały się bioodpady. W 2020 r. odebrano ich od mieszkańców ponad 692 tony. To wzrost w porównaniu z 2019 r. o 234 proc.! A odbiór bioodpadów został bardzo wysoko wyceniony przez spółkę SUEZ. Nic więc dziwnego, że w ub.r. kosztowało to gminę prawie 860 tys. zł.
Na wzrost stawek za śmieci, oprócz wzrostu masy odbieranych odpadów komunalnych, mają także wpływ wysokie koszty ich odbioru i składowania odpadów, w tym koszty: pracownicze, paliwa, energii.
Ulga za kompostowanie
Aby system się bilansował, a mieszkańcy jednak nie odczuli podwyżki, wójt zaproponował, a radni się na to zgodzili, aby ulga za kompostowanie odpadów wyniosła aż 8 zł od osoby (dotychczas było to 2 zł od gospodarstwa). To najwyższa ulga za kompostowanie bioodpadów spośród wszystkich gmin w powiecie płockim. Ma zachęcić, aby bioodpady zostały zagospodarowane na naszej działce.
Dzisiaj na blisko 3400 deklaracji złożonych przez mieszkańców w Urzędzie Gminy, a dotyczących odbioru odpadów, tylko w 1270 (obejmujących 3983 osoby) jest zaznaczone, że będą kompostować bioodpady. W 2024 deklaracjach (6731 osób) jest adnotacja o tym, aby odbierać bioodpady. – Mam nadzieję, że wysoka ulga za kompostowanie skłoni mieszkańców, aby bioodpady zagospodarowali na swojej działce. Dzięki temu nadal za odpady będą płacić 25 zł, czyli tak jakby nie było podwyżki – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Dodaje, że z jednej strony wysoka stawka za kompostowanie ma zachęcić tych mieszkańców, którzy jeszcze się na to nie zdecydowali do podjęcia takiej decyzji, a z drugiej chronić przed podwyżką tych, którzy już kompostują bioodpady.
- Rada Gminy w świetle przedstawionych analiz właściwie nie miała wyjścia przy podejmowaniu decyzji w sprawie gospodarki odpadami i nowych stawek. To nie są łatwe decyzje, jeśli chodzi o podnoszenie opłat i nie o to nam chodzi. Niestety koszty całego systemu rosną, dlatego konieczne było zwiększenie stawek. Ale bardzo zachęcamy do korzystania z ulgi za kompostowanie. To zmniejszy ilość odpadów, ograniczy koszty, a opłaty dla mieszkańców praktycznie się nie zmienią – mówiła przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska.
Osoby, które w swoich deklaracjach wyraziły chęć kompostowania nie muszą nic robić. Ci, którzy chcieliby zacząć kompostować bioodpady muszą zgłosić to do Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 366 87 25.

sesja 22 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies