Aktualności

Plan działania dzielnicowych

Na prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej, Urząd Gminy zamieszcza informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Celem działań priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania. Działania podjęte w ramach realizacji planu mają również za zadanie zwiększenie kontaktów dzielnicowych z mieszkańcami, jak również skuteczne współdziałania z lokalnym społeczeństwem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

1. Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Starej Białej - rejon służbowy pozamiejski nr 33 - st. asp. Krzysztof Malanowski
Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska niedopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie miejscowości Maszewo. Prawidłowe oznaczenie posesji ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość  identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i  porządek.
W związku z powyższym dzielnicowy st. asp. Krzysztof Malanowski przypomina mieszkańcom Maszewa o obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku niedopełnienia tego obowiązku (art. 64 Kodeksu Wykroczeń). Apeluje o dopełnienie obowiązku, gdyż brak oznaczenia numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

2. Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Starej Białej - rejon służbowy pozamiejski nr 34 - st. asp. Andrzej Joniak
Zakładanym celem do osiągnięcia jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny - spożywanie  alkoholu, zakłócenia porządku publicznego, popełnianie przez małoletnich czynów zabronionych w rejonie Ośrodka Zdrowia w Nowych Proboszczewicach przy ul. Floriańskiej 7.
W związku z powyższym dzielnicowy st. asp. Andrzej Joniak zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa.

3. Plan priorytetowy dzielnicowego Posterunku Policji w Starej Białej - rejon służbowy pozamiejski nr 40 - st. sierż. Marcin Wrzochol
Zakładanym celem do osiągnięcia jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład i porządek publiczny - spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, powodowanie zakłóceń porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego „LIVIO” w miejscowości Mańkowo 66.
W związku z powyższym dzielnicowy st. sierż. Marcin Wrzochol zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa.

policja www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies