Aktualności

Inwentaryzacja źródeł ciepła

  • Drukuj

W grudniu 2020 r. zbierane były przez firmę EkoDialog informacje o indywidualnych źródłach ciepła znajdujących się na nieruchomościach. Z przekazanych do Urzędu Gminy danych wynika, że wielu właścicieli nieruchomości nie przekazało informacji o istniejących źródłach ciepła ankieterowi lub przez udostępnioną infolinię firmy EkoDialog.
Mając na uwadze sytuację panującą na terenie kraju oraz obowiązek zinwentaryzowania przez gminę wszystkich źródeł ciepła istniejących
na nieruchomościach (tj. pieców, kominków, pomp ciepła), uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy dotychczas nie przekazali informacji, o kontakt telefoniczny z infolinią firmy EkoDialog i podanie poniższych informacji:
informacje z tabliczki znamionowej znajdującej się na źródle ciepła: moc, sprawność, rok produkcji, komora spalania oraz informacje o OZE, rodzaj paliwa,
• specyfikacja techniczna posiadanego urządzenia grzewczego,
• roczne zużycie paliwa,
• powierzchnia użytkowa budynku.
Infolinia firmy EkoDialog czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu (22) 122-02-53, w terminie do 26 lutego 2021 r.
W związku z powyższym zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas nie udzielili informacji o istniejących źródłach ciepła, o ich przekazanie przez udostępnioną infolinię firmy EkoDialog.
Mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie  przekażą w terminie informacji o typie wykorzystywanego urządzenia, zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy” oraz skontrolowani przez pracowników Urzędu Gminy.

inwentaryzacja www