Aktualności

Wnioski na odbiór odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych

znak smieciUprzejmie informujemy, że w ramach odbioru odpadów komunalnych istnieje możliwość oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej starabiala.pl w zakładce „Odpady” lub w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. nr 11 (I piętro).
Formularz należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 11 (I piętro) do 28 lutego 2021 r. oraz do 31 sierpnia 2021 r. dla zbiórki jesiennej. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie określonego powyżej terminu nie zostaną zrealizowane.

Odbiorowi nie podlegają:

 • odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. meble
  z pensjonatów, drukarki, monitory komputerowe, świetlówki itp.) oraz rolniczej
  (np. opony od maszyn rolniczych, opakowania po środkach ochrony roślin, folie rolnicze itp.).
 • gruz budowlany, styropian budowlany, papa i produkty pochodne, smoła i produkty pochodne;
 • odpady powstające w wyniku remontów i budów wymagających pozwolenia
  na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych;
 • odpady, które powstały w wyniku wykonywania prac budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych.

Zgłoszenia odbioru odpadów mogą dokonać właściciele nieruchomości, którzy złożyli
już deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wnioski na odbiór odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies