Aktualności

XXI Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 29 grudnia 2020 roku (tj. wtorek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2030.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.  pobierz projekt
 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021 - 2030 oraz Budżetu Gminy Stara Biała na 2021 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2021-2030,  pobierz projekt
  g) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2021 roku.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2021 rok.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI w drodze bezprzetargowej.  pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów ratowniczo-gaśniczych marki MERCEDES-BENZ LF409 i IFA W 50L/LF w drodze bezprzetargowej.  pobierz projekt
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

 

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://youtu.be/Pg3JKVzKn7M 
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies