Aktualności

Fundusz Sołecki na 2021 rok

Znane są propozycje sołectw na co chcą przeznaczyć pieniądze z Funduszu Sołeckiego na 2021 r. W naszej gminie sołectwa mają do rozdysponowania niebagatelną kwotę 777 780,48 zł. Propozycje sołectw muszą jeszcze zaakceptować radni podczas sesji, na której będą przyjmować budżet na 2021 r.
Zgodnie z przepisami sołtysi przekazali wójtowi informację o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki (w formie wniosku o fundusz sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskie¬go, protokołem i listą obecności z zebrania). Każde z 25 sołectwa w naszej gminie ma do rozdysponowania od 15 633,24 zł do 53 174 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw zależą w dużej mierze od liczby mieszkańców, ale też nie mogą przekroczyć pewnej kwoty wynikającej ze wskaźników. W przypadku naszej gminy ta maksymalna kwota to 53 174 zł i mogą nią dysponować sołectwa Brwilno, Maszewo Duże i Nowe Proboszczewice.
Propozycje sołectw rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2021 r.:
BIAŁA - budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kordeckiego - 52 004,47 zł
BRONOWO – KMIECE - zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej; etap I: uporządkowanie terenu - 23 396,69 zł
BRONOWO – ZALESIE - zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich dla OSP Bronowo – Zalesie - 20 000 zł; rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej; etap II: wyposażenie boiska sportowego - 12 117,28 zł
BRWILNO - zakup alarmowej syreny dachowej dla OSP Brwilno - 7 170 zł; rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna) – 46 000 zł
DZIARNOWO - modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej - 26 055,41 zł
KAMIONKI - budowa oświetlenia ulicznego - 20 000 zł; opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej - 3 183,99 zł
KOBIERNIKI - zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej - 23 715,74 zł
KOWALEWKO - budowa oświetlenia ulicznego - 17 000 zł; montaż podświetlanych znaków drogowych na skrzyżowaniu w centrum miejscowości Kowalewko - 3 500 zł
KRUSZCZEWO - opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 68) - 16 005,46 zł
MAŃKOWO - opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) - 20 000 zł; zagospodarowania terenu pętli autobusowej - 22 379,92 zł
MASZEWO - budowa placu zabaw dla dzieci - 43 230,71 zł
MASZEWO DUŻE - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej i Klonowej - 53 174,30 zł
MIŁODRÓŻ - budowa oświetlenia ulicznego - 15 633,24 zł
NOWA BIAŁA - wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych - 26 214,93 zł
NOWE DRAGANIE - opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 39) - etap II - 20 046,71 zł
NOWE PROBOSZCZEWICE - modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego - 53 174,30 zł
NOWE TRZEPOWO - remont drogi gminnej Nr 291313W - 29 458,56 zł
OGORZELICE - remont wjazdu na drogę wewnętrzną przy ul. Bielskiej 5 - 30 468,87 zł
SREBRNA - remont dróg gminnych (dz. o nr ewid. 20/30) - 30 628,40 zł
STARA BIAŁA - budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 (dofinansowanie zadania) - 17 325 zł; doposażenie świetlicy wiejskiej - 15 000 zł
STARE PROBOSZCZEWICE - przebudowa ulicy Płockiej (dofinansowanie zadania) - 31 745,06 zł
TRZEBUŃ - remont drogi gminnej Nr 291301W  - 16 749,90 zł
ULASZEWO - budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II - 38 710,89 zł
WŁOCZEWO - wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej - 17 015,78 zł
WYSZYNA - wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej (dzierżawa części budynku OSP) - 20 000 zł; zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej - 6 640,32 zł

fundusz 2021 www
Jedno z zadań z Funduszu Sołeckiego na 2021 r. – zagospodarowanie pętli autobusowej w Mańkowie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies