Aktualności

Podpisano umowy na drogę i PSZOK

Gmina podpisała umowy z wykonawcami na rozbudowę drogi gminnej Bronowo-Zalesie-Nowe Bronowo oraz na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ogorzelicach. Obie inwestycje będą kosztować nieco ponad 2 mln zł i mają być gotowe w pierwszym półroczu 2021 r.
Na rozbudowę drogi Bronowo-Zalesie-Nowe Bronowo umowę podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Kutna. Opiewa ona na kwotę 1 656 309,51 zł. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi. Będzie miał szerokość od 4 do 6 metrów. Powstaną też pobocza, zjazdy, odwodnienie i oznakowanie. Planowane zakończenie inwestycji to 30 czerwca 2021 r.
Natomiast budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ogorzelicach (była baza Izokoru) zajmie się firma BMB Budownictwo z Gostynina. Koszt tej inwestycji to 366 540 zł.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej, montaż kontenera socjalno-biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, kontenera na przedmioty do ponownego użycia, trzech kontenerów o pojemności 7 m sześc., dziewięciu pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 1,1 m sześc., czterech pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 240 dm sześc.
Przewidziana jest także budowa ścieżki edukacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi (ławki, tablice informacyjne, zieleń). Oczywiście powstanie również odpowiednia instalacja oświetleniowa i kanalizacja deszczowa, a cały plac zostanie ogrodzony.
Budowa PSZOK realizowana jest w ramach projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Punkt w Ogorzelicach ma powstać do końca marca 2021 r.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies