Aktualności

Projekt dla seniorów

  • Drukuj

Urząd Gminy realizuje projekt skierowany do mieszkańców Gminy Stara Biała, w ramach którego seniorzy z naszej gminy mogą skorzystać m.in. z wypożyczenia opaski monitorującej życie, wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego czy bezpłatnych usług opiekuńczych i asystenckich.
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Jednym z innowacyjnych rozwiązań założonych w ramach projektu jest możliwość wypożyczenia opaski  monitorującej życie. Opaski przeznaczone są dla osób po 60 tym roku życia, których stan zdrowia powoduje konieczność monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Pomoc szczególnie adresowana jest do osób z chorobą Alzheimera lub z innymi chorobami powodującymi zaburzenia pamięci lub orientacji, ale także dla osób z chorobami serca.
Opaska monitoruje podstawowe funkcje życiowe, wyposażona jest w GPS oraz w czujnik upadku, jak również umożliwia wysłanie sygnału alarmowego, który odebrany zostanie przez centrum teleopieki.
Opaska jest pomocna zarówno dla osób chorych jak i dla ich opiekunów, którzy zyskają wiedzę o swoich podopiecznych podczas swojej nieobecności za pośrednictwem własnego telefonu komórkowego.
Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i  wspomagającego jest ułatwieniem dostępu osobom niesamodzielnym do bezpłatnego sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć: balkoniki, chodziki rehabilitacyjne, rotory do kończyn górnych i dolnych, wózki inwalidzkie, łóżka antyodleżynowe.
Do korzystania z usług wypożyczalni uprawnione są osoby mieszkające na terenie Gminy Stara Biała, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że są osobami niesamodzielnymi i wymagają danego sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego. Godziny otwarcia wypożyczalni: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.00 – 15.00; w środy w godz. 8.00 – 16.00.
Projekt zakłada również objęcie bezpłatnym wsparciem w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich skierowanym do mieszkańców Gminy Stara Biała przez okres trwania projektu tj. do 31.12.2021r.
Od 4 maja br. z bezpłatnych usług  asystenckich korzysta 10 osób niepełnosprawnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Natomiast od 15 czerwca z bezpłatnych usług opiekuńczych korzysta 15 osób niesamodzielnych w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do projektu, zatem osoby mieszkające na terenie naszej gminy, zainteresowane powyższym wsparciem mogą złożyć deklarację udziału w projekcie w Urzędzie Gminy Stara Biała.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich działań wymienionych powyżej można uzyskać w biurze projektu: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, pok. 5, tel. 24 366 87 29.
Na zdjęciu opaska monitorująca

Opaska monitorująca www

logoprojektzwok