Aktualności

Stanowisko gminy dotyczące linii kolejowej

  • Drukuj

Gmina przekazała swoje stanowisko w konsultacjach dotyczących projektu „Modernizacji linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock - Sierpc”. Zaznaczyła, że pod uwagę powinny być brane tylko dwa pierwsze rozwiązania. Konsultacyjne ankiety można wypełnić do wtorku, 22 września.
Szanowni Państwo
W związku z licznym pytaniami mieszkańców w zakresie proponowanego przebiegu towarowej linii obwodowej miasta Płocka, przebiegającej przez teren naszej gminy, informuję, że 6 sierpnia 2020 r. przekazaliśmy do firmy IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o., która realizuje opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacji linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno - Płock - Sierpc”, ankietę w której przedstawiliśmy nasze stanowisko. Naszym zdaniem najbardziej optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia gminy jest trasa przedstawiona kolorem niebieskim - PROJ. TOR V1 lub pomarańczowym - PROJ. TOR V2.
Przedstawiona koncepcja budowy linii kolejowej przez teren Gminy Stara Biała, oznaczona kolorem czerwonym, jako wersja TOR V3, jest z wielu powodów nierealna do przeprowadzenia.
Jednocześnie prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet i przesyłanie ich pod wskazany adres (tutaj).
Sławomir Wawrzyński
Wójt Gminy Stara Biała

kolej www