Aktualności

Sesja w maseczkach

Radni w maseczkach i rozsadzeni po sali obrad, brak gości i sołtysów – tak wyglądały obrady XIII sesji Rady Gminy Stara Biała w dobie epidemii, które odbyły się 4 czerwca. Radni byli niemal jednomyślni przy podejmowaniu uchwał.
Na prośbę wójta Sławomira Wawrzyńskiego zmieniony został porządek obrad. Wypadła uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała. Powód to nie przekazanie do Urzędu Gminy wszystkich niezbędnych opinii instytucji zewnętrznych, koniecznych do podjęcia uchwały. W to miejsce wójt zaproponował podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. Radni przychylili się do tych zmian.
W swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami, wójt Sławomir Wawrzyński przypomniał, że w tym czasie Urząd Gminy pracował w czasach pandemii koronawirusa. – Były utrudnienia w dostępie do urzędu w związku z wprowadzeniem zasad dotyczących sytuacji epidemilogicznej, ale uznaliśmy, że nie możemy zamknąć urzędu i musimy w miarę możliwości realizować nasze zadania. Zwłaszcza, że akurat mieszkańcy Maszewa Dużego i Białej musieli wymieniać dowody osobiste – mówił wójt.
Wójt poinformował także, że rozstrzygnięto przetarg na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. Nadal zajmować będzie się tym firma SUEZ, a umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2021 r. Dodał, że zmniejszyły się stawki za odbiór tony odpadów. W przypadku zmieszanych o 13 proc, segregowanych o 16 proc., bio o ok. 5 proc., remontowych o ok. 12 proc. Wzrósł natomiast o 63 proc. odbiór zużytych opon i elektrośmieci, a o 11 proc. wielkogabarytowych. Wójt przedstawił także wysokość opłat, jakie gmina poniosła za odbiór odpadów od stycznia do kwietnia. W styczniu było to 278 tys. zł, w lutym 192 tys. zł, w marcu 243 tys. zł, w kwietniu 345 tys. zł. – Problemem stają się odpady bio. Tylko w kwietniu zostało ich odebranych 66 ton. Szacujemy, że w ciągu roku może ich być ok. 500-600 tys. ton i tylko na nie wydamy ponad 600 tys. zł – mówi Sławomir Wawrzyński. Wójt zaznaczył, że mimo pewnej obniżki stawek i tak gmina do gospodarki odpadami będzie musiał dopłacić 600-700 tys. zł, więc raczej nie można liczyć na obniżenie stawek dla mieszkańców.
Wójt poinformował także, że gmina podpisała trzyletnią umowę z NZOZ „Asmed” Adrianna Maria Fułek z Mochowa na prowadzenie ośrodka zdrowia w Nowych Proboszczewicach. Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca. Mieszkańcy, którzy chcą być obsługiwani przez „Asmed” muszą złożyć nowe deklaracje.
Radni dowiedzieli się także, że gmina złożyła w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich wszystkie dokumenty związane z modernizacją drogi wojewódzkiej 559, czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym. MZDW analizuje dokumentację i wkrótce powinien wystąpić do wojewody o pozwolenie na budowę.
Wśród uchwał, które przyjęli radni znalazła się decyzja o zmianie granic obwodów naszych szkół. W związku z decyzjami władz Płocka o zmianie obwodu SP 13 i wyeliminowaniu z niego miejscowości z naszej gminy, od 1 września w obwodzie SP w Starej Białej znalazły się miejscowości Nowe i Stare Draganie, Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo, a w obwodzie SP w Starych Proboszczewicach miejscowości Kruszczewo, Bronowo Kmiece, Nowe Bronowo.
Radni podjęli też uchwałę o zakupie przez gminę działki w Maszewie Dużym. Zostanie ona przeznaczona pod budowę chodnika łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską.

sesja 13 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies