Aktualności

Urząd Gminy otwarty, ale z ograniczeniami

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od poniedziałku, 25 maja w każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk), będzie możliwość osobistego załatwiania spraw. Istotne jest także to, że od 24 maja zaczynają swój bieg lub biegną dalej terminy administracyjne obowiązujące przy załatwianiu spraw urzędowych.
W Urzędzie Gminy Stara Biała od poniedziałku, 25 maja będzie ponownie możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy przy stanowisku pracownika. Ale nie oznacza to całkowitego otwarcia urzędu. Obowiązywać będą ograniczenia w liczbie obsługiwanych interesantów, dlatego przy wejściu do budynku będzie osoba, która będzie wpuszczała interesantów mających do załatwienia sprawy w poszczególnych referatach UG.  
Urząd Gminy nadal prosi o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie danej sprawy. Pozwoli to na usprawnienie pracy i zminimalizuje konieczność wizyt w Urzędzie Gminy. Np. w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu odbioru dowodu osobistego można telefonicznie umówić się na konkretny dzień i godzinę.
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
24 366-87-10 - obsługa rady gminy, sekretariat wójta,
24 366-87-11 - obsługa jednostek oświatowych,
24 366-87-12 - podatki, rozliczenia finansowe,
24 366-87-13 - skarbnik,
24 366-87-14 - płace, księgowość budżetowa,
24 366-87-15 - gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska,
24 366-87-16 - sekretarz,
24 366-87-17 - wójt,
24 366-87-18 - kancelaria, ewidencja działalności gospodarczej,
24 366-87-19 - dowody osobiste, ewidencja ludności, Kierownik Referatu SO i USC,
24 366-87-20 - biuro kontroli/IOD,
24 366-87-23 - USC,
24 366-87-24 - gospodarka przestrzenna, gospodarka gruntami,
24 366-87-25 - odpady komunalne,
24 366-87-26 - drogi,
24 366-87-27 - rolnictwo i ochrona przyrody,
24 366-87-28 - zamówienia publiczne, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
24 366-87-29 - inwestycje i fundusze pomocowe.
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
24 367-66-32, 731 798 500 - pomoc społeczna, pomoc osobom starszym,
24 367-66-37, 731 039 500 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
24 367-66-36, 731 039 500 - świadczenia wychowawcze,
24 367-66-30 - Karta Dużej Rodziny.
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
24 364-45-60 – Dyrektor,
24 364-45-61 - księgowość, kadry.
WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
GOSPODARKI KOMUNALNEJ „STARA BIAŁA” Sp. z o.o.
24 365-61-78 - księgowość, kadry, umowy i windykacja,
24 365-61-79 - eksploatacja, inwestycje,
Awarie sieci wod. – kan. - dyżur całodobowy pod nr telefonu 695 751 324.

ug www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies