Aktualności

Źródło świętego Rocha

Na terenie naszej gminy, w Starej Białej, według lokalnej tradycji jest źródełko wody, mającej moc uzdrawiania. Przez mieszkańców nazywane jest Źródłem św. Rocha. A św. Roch jest patronem chroniącym od zarazy.
Początek historii cudownych uleczeń, sięga co najmniej XIX wieku. Wówczas po okolicy rozeszła się wieść, iż na małym pagórku, nieopodal rzeki Wierzbica, wybija woda, która swoją mocą uzdrawia chorych oraz strzeże ludzi i zwierzęta przed wszelką zarazą. Mieszkańcy tłumnie zaczęli odwiedzać wzgórze, prosząc o łaski i zdrowie, zarówno dla siebie, jak i swojego inwentarza. Jak głosi legenda, ówczesny właściciel terenu poirytowany faktem, iż jego pole, na którym znajduje się źródło jest wiecznie niszczone przez przybywających pielgrzymów, postanowił zasypać zdrój. Podczas pracy zaczął tracić wzrok, najpierw na lewe, a następnie na prawe oko. Dopiero po dokładnym oczyszczeniu miejsca ponownie przejrzał na oczy.
Na początku XX wieku, nowy właściciel zdroju pan Paulin Kosztowny, dokładnie oczyścił cudowne źródełko z błota, szlamu oraz dużej ilości monet i ozdób wrzucanych do niego przez pielgrzymów. Swoiste wota, przekazał do kościoła, jako datek na budowę dzwonu. W miejscu gdzie wybijała woda powstała betonowa studzienka, a na sąsiadującej górce stanął krzyż oraz zasadzono brzozę. Zarówno drzewo, jak i drewniany krucyfiks, na którym widnieje wyryta data 1920 rok, przetrwały do dzisiaj. Sam zdrój został nazwany imieniem św. Rocha, zwanego patronem od zarazy. Św. Roch jest również patronem aptekarzy, lekarzy, ogrodników, rolników, szpitali i więźniów. Uważany jest także za opiekuna zwierząt domowych. Od tej pory okoliczni mieszkańcy bez żadnego problemu mogli przybywać do świętego źródełka, w celu modlitwy i zaczerpnięcia cudownej wody.
Po okolicznych wsiach ponownie zaczęły krążyć opowieści o zaskakujących uzdrowieniach. Jedną z takich historii jest relacja z cudownego odzyskania wzroku, przez mieszkankę wsi Draganie, panią Bornińską, która po przemyciu oczu odzyskała wzrok. W podzięce uzdrowiona kobieta ufundowała drewniany krzyż, który stanął na pobliskiej górce.
Dziś źródełko nadal jest otaczane należytą czcią i szacunkiem przez właścicieli terenu. Przez krystaliczną wodę widać nadal wybijające źródło, płynące do równie przejrzystego stawu. Ponadto zdrój posiada przedziwne właściwości. Niezależnie od temperatury powietrza wybijająca woda nigdy nie zamarza. W środku zimy, w śniegu, widać strumień, który płynie do niezamarzniętego stawu. Lecznicze właściwości Źródła św. Rocha znalazły również uznanie w pobliskiej parafii św. Jadwigi Śląskiej. Kilkanaście lat temu ówczesny proboszcz, ks. Janusz Zdunkiewicz, zorganizował krótką pielgrzymkę osób niepełnosprawnych nad cudowne ujęcie, które od ponad stulecia niesie ukojenie nie tylko ciału, ale również i duszy.
Michał Umiński
Autor jest znanym regionalistą. Tekst został opublikowany w „Naszej Gminie” w 2012 r. Rozmówcą autora był p. Józef Mielczarek.

zrodlo www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies