Aktualności

Zmiana organizacji pracy Urzędu i jednostek Gminy

InformacjaSzanowni Państwo,
w związku z sytuacją rozprzestrzeniania się koronowirusa, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno interesantów, jak i pracowników, od 16.03.2020 r. (poniedziałek) do odwołania Urząd Gminy Stara Biała oraz jednostki organizacyjne gminy zawieszają obsługę bezpośrednią klientów. Obsługa ta prowadzona będzie telefonicznie, drogą elektroniczną i za pomocą poczty w godzinach pracy urzędu.
Dlatego jeśli macie Państwo sprawę do załatwienia prosimy najpierw o kontakt telefoniczny z pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie danej sprawy. Jeśli osobista wizyta będzie konieczna, otrzymacie Państwo od pracownika dalsze instrukcje.

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY

24 366-87-10 -  obsługa rady gminy, sekretariat wójta,
24 366-87-11 -  obsługa jednostek oświatowych,
24 366-87-12 -  podatki, rozliczenia finansowe,
 24 366-87-13 -  skarbnik,
24 366-87-14 -  płace, księgowość budżetowa,
24 366-87-15 -  gospodarka mieszkaniowa, ochrona środowiska,
24 366-87-16 -  sekretarz,
24 366-87-17 -  wójt,
24 366-87-18 -  kancelaria, ewidencja działalności gospodarczej,
24 366-87-19 -  dowody osobiste, ewidencja ludności, Kierownik Referatu SO i USC,
24 366-87-20 -  biuro kontroli/IOD,
24 366-87-23 -  USC,    
24 366-87-24 -  gospodarka przestrzenna, gospodarka gruntami,
24 366-87-25  - odpady komunalne,
24 366-87-26 -  drogi,
24 366-87-27 -  rolnictwo i ochrona przyrody,
24 366-87-28 -  zamówienia publiczne, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,
24 366-87-29 -  fundusze pomocowe.


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

24 367-66-32,  731 798 500 - pomoc społeczna, pomoc osobom starszym,
24 367-66-37,  731 039 500 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
24 367-66-36, 731 039 500 - świadczenia wychowawcze,
24 367-66-30 - Karta Dużej Rodziny.


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

24 364-45-60 – Dyrektor,
24 364-45-61 -  księgowość, kadry.


WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
GOSPODARKI KOMUNALNEJ „STARA BIAŁA” Sp. z o.o.

24 365-61-78 - księgowość, kadry, umowy i windykacja,
24 365-61-79 - eksploatacja, inwestycje,
Awarie sieci wod. – kan. - dyżur całodobowy pod nr telefonu 695 751 324.


Prosimy o wyrozumiałość i życzymy zdrowia!

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies