Aktualności

Wnioski o pieniądze dla sołectw

Gmina złożyła pięć wniosków o dofinansowanie projektów naszych sołectw w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – MIAS MAZOWSZE 2020. Projekty dotyczą budowy oświetlenia ulicznego i instalacji fotowoltaicznych.
MIAS to program samorządu Mazowsza. Jego celem jest wsparcie inicjatyw sołeckich. Sołectwo w ramach dofinansowania z MIAS może otrzymać maksymalnie 10 tys. zł. W myśl założeń programu co najmniej drugie tyle musi dołożyć gmina. Zazwyczaj jednak gminy dokładają znacznie więcej. Regulamin MIAS przewiduje, że dofinansowanie mogą otrzymać tylko „nowe” sołectwa. Te, które w poprzednich edycjach programu dostały pieniądze, nie mogą już liczyć na wsparcie.
W tym roku środki w ramach MIAS zostaną rozdysponowane po raz trzeci. W naszej gminie w ramach MIAS 2019 zostały zrealizowane trzy przedsięwzięcia. Teraz gmina złożyła pięć wniosków. Czy zostaną one zaakceptowane dowiemy się na przełomie marca i kwietnia.
Do dofinansowania w bieżącym roku gmina zgłosiła budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Ludwikowo i Miłodróż oraz budowę instalacji fotowoltaicznych w świetlicach wiejskich w miejscowościach Brwilno, Kamionki oraz Dziarnowo. Każda z tych inwestycji to koszt ok. 30 tys. zł.
Realizacja zadań w zakresie oświetlenia polegała będzie na zamontowaniu solarnego oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i mieszkańców miejscowości, natomiast wyposażenie świetlic wiejskich w instalacje fotowoltaiczne oraz inwertery wraz z osprzętem pozwoli znacznie zmniejszyć koszt wykorzystania energii elektrycznej i jest kolejnym krokiem w działaniu naszej gminy na rzecz ochrony środowiska poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies