Aktualności

Odpady komunalne - harmonogramy

segregacja-odpadow-minUrząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Stara Biała na okres od 15 stycznia do 30 czerwca 2020 r.

Harmonogramy dostępne są stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała – www.starabiala.pl w zakładce:

Poradnik interesanta->Harmonogramy zbiórki odpadów (http://www.starabiala.pl/poradnik-interesanta/harmonogramy-zbiorki-odpadow).

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zostaną również dostarczone właścicielom nieruchomości jeszcze przed odbiorem odpadów przez pracowników przedsiębiorstwa SUEZ PGK sp. z o.o.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies