Aktualności

Pieniądze na komputery

  • Drukuj

Wójt Sławomir Wawrzyński i skarbnik gminy Joanna Turalska podpisali w piątek, 11 października, umowę z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w SP w Starych Proboszczewicach. Całość modernizacji to koszt prawie 75 tys. zł., dofinansowanie to 45,5 tys. zł.
Pieniądze od samorządu Mazowsza nasza gmina otrzymała w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. Samorząd Mazowsza po raz pierwszy realizuje taki program. – Te projekty, które dofinansowujemy to inwestycja w przyszłość, we wzrost kompetencji i konkurencyjności młodych mieszkańców Mazowsza – mówił marszałek Adam Struzik.
W sumie w ramach programu zostanie dofinansowanych 251 projektów na łączną kwotę 11 mln zł. W tym gronie znalazł się też projekt z naszej gminy. Zmodernizowana zostanie pracownia informatyczna w SP w Starych Proboszczewicach. Pojawią się w niej 24 nowe zestawy komputerowe, dwa komputery dla prowadzących zajęcia, serwer i nowe oprogramowanie. Całość przedsięwzięcia będzie kosztować prawie 75 tys. zł. Dofinansowanie od samorządu Mazowsza to 45,5 tys. zł.
- Każda złotówka na oświatę, która pochodzi z zewnątrz bardzo się liczy, zwłaszcza w sytuacji, gdy na funkcjonowanie oświaty wydajemy coraz więcej z budżetu gminy. Nasze środki i dotacja pozwoli na zmodernizowanie pracowni w jednej z największych szkół w naszej gminie. A dzisiejsze czasy i wyzwania wymagają, aby młodzież potrafiła obracać się w cyfrowym świecie – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

komputer1 www

komputer2 www