Aktualności

VIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 26 września 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Ludwikowo gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  pobierz projektj
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Melcer na działalność Wójta Gminy.  pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2020 – 2023.  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję lat 2020 – 2023.  pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.  pobierz projekt
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kadencję lat 2020 – 2023. pobierz projekt
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.  pobierz projekt
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż średniego samochodu pożarniczego w drodze bezprzetargowej.  pobierz projekt
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.  

 

                                                                   Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
      /-/Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/6065/viii-sesja-rady-gminy-stara-biala-26-wrzesnia-2019-r
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies