Aktualności

Termin płatności I raty podatku

InformacjaUprzejmie przypominamy wszystkim podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, że w dniu 15 marca 2019 roku przypada termin regulowania pierwszej raty podatku.

Zobowiązanie podatkowe można regulować w następujący sposób:

 • na indywidualne konta bankowe, które są zamieszczone w decyzjach w sprawie podatku poprzez bankowość elektroniczną, wpłatę w placówkach bankowych  lub pocztowych,
 • w kasie Urzędu Gminy Stara Biała (pok. Nr 13) w formie bezgotówkowej, tj. przy pomocy karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,
 • u inkasenta organu podatkowego czyli sołtysa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że regulując podatek u inkasenta organu podatkowego (sołtysa) podatnik powinien podać kwotę do zapłaty. Zgodnie z ordynacją podatkową, inkasent (sołtys) nie posiada informacji o wysokości kwot stanowiących wymiar podatku osoby wpłacającej, ponieważ dane te stanowią tajemnicę skarbową. Niewpłacenie całości podatku powoduje powstanie zaległości, na które organ podatkowy jest zobowiązany wystawić upomnienie.
Koszty upomnienia, które obecnie wynoszą 11,60 zł, obciążają dodatkowo podatnika.
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość wpłacanego podatku i terminowe regulowanie należności.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies