Aktualności

II Sesja Rady Gminy Stara Biała

 • Drukuj

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach II Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta o pracach między sesjami.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. pobierz projekt
 6. Powołanie Komisji Rewizyjnej. pobierz projekt
 7. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. pobierz projekt
 8. Powołanie stałych komisji Rady Gminy. pobierz projekt, pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Biała za pomocą innego instrumentu płatniczego. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania. pobierz projekt
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).