Aktualności

Susza w uprawach buraka cukrowego i ziemniaka

InformacjaWójt Gminy Stara Biała informuje, że w dniu 24.09.2018 r. w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ukazał się 13 okres raportowania z dnia 20.09.2018r., według którego na terenie gminy Stara Biała suszą dotknięte zostały uprawy buraka cukrowego i ziemniaka na glebach bardzo lekkich, lekkich i średnich.

Z uwagi na brak odpowiedzi na nasze pismo z dnia 26.09.2018 r. skierowane drogą elektroniczną do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz braku jakichkolwiek informacji odnośnie wytycznych dotyczących szacowania szkód w uprawach ziemniaka i buraka cukrowego informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę doszacowania szkód w tych uprawach.

Wobec powyższego rolnicy, którzy składali wnioski o oszacowanie szkód suszowych w czerwcu bądź w lipcu 2018 r. mogą złożyć wniosek do Komisji suszowej w gminie Stara Biała o doszacowanie szkód w uprawie buraka cukrowego i ziemniaka — w terminie do dnia 08.10.2018r. do godz. 12.00 - dotyczy upraw uszkodzonych i nie zebranych z pól.

Druk wniosku o doszacowanie szkód można pobrać w pokoju nr 9 w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała oraz jest dołączony do niniejszej informacji.

Pobierz plik:

pdfDruk wniosku o doszacowanie szkód106.17 KB

Rolnicy, którzy nie składali dotychczas wniosków o oszacowanie szkód, a mają uszkodzone przez suszę wyżej wymienione uprawy nie zebrane z pól, winni złożyć wniosek o oszacowanie szkód suszowych w terminie do dnia 09.10.2018r.

We wniosku należy wypisać wszystkie uprawy, które w bieżącym roku były na polach w plonie głównym, zgodnie z wnioskiem o płatności bezpośrednie do ARiMR złożonym w 2018 r..

Do wniosku należy dołączyć:

 1. wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,
 2. w przypadku posiadania zwierząt - kopię zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt IRZ.

Druk wniosku można pobrać w pokoju nr 9 w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała oraz jest dołączony do niniejszej informacji.

Pobierz plik:

pdfDruk wniosku o oszacowanie szkód212.53 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies