Aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze

  • Drukuj

wfos0min-logoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Osoby fizyczne składają wnioski indywidualnie

  1. Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
    • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
    • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
  3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale – Płock, ul. Małachowskiego 8

Link do portalu https://portal.wfosigw.pl/

czyte powietrze aktualnosci 2

Pliki do pobrania

 pdfCele i założenia programu204.85 KB

pdfWymagania techniczne377.19 KB

 pdfProgram Czyste Powietrze820.44 KB