Aktualności

Plan inwestycyjny subregionu płockiego – Budowa ścieżek rowerowych

  • Drukuj

Gmina Miasto Płock realizuje projekt pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka” ujęty w Planie inwestycyjnym subregionu płockiego objętego OSI problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej informacji na temat projektu w załączniku - pdfBudowa ścieżek rowerowych241.48 KB