Aktualności

Dotacja dla gminy Stara Biała

Stara Biała jako jedna z 34 jednostek samorządowych na terenie województwa mazowieckiego otrzymała bardzo wysoką dotację na realizację zadania drogowego „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”. Zadanie to obejmuje budowę drogi gminnej Nowa Biała – Maszewo Duże, części ulic: Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza oraz ulice Sportową i Korczaka. Wysokość dotacji to 2 474 088,00 zł a wartość całego zadania wynosi 4 123 481,34 zł. Zadanie musi być wykonane do końca 2019 roku, przy czym w 2018 roku muszą być wykonane roboty o wartości co najmniej 3,1 mln zł.

Otrzymana dotacja pozwoli nam na realizację długo oczekiwanych dróg wokół szkoły w Maszewie Dużym oraz połączenie Nowej Białej z Maszewem Dużym. Podziękowanie należy się pracownikom Urzędu Gminy w Starej Białej za profesjonalne przygotowanie wniosku, który został pozytywnie oceniony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Wojewodę Mazowieckiego. Jest to nasz wielki sukces, biorąc pod uwagę że termin na złożenie wniosku był krótki, a chętnych samorządów na otrzymanie dotacji było jak zwykle dużo. Szczegóły na www.mazowieckie.pl

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies