Aktualności

Gazyfikacja Nowych Proboszczewic

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia w szkole podstawowej w Starych Proboszczewicach odbyło się zebranie informacyjne dla mieszkańców dotyczące gazyfikacji Nowych Proboszczewic z udziałem przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Ze względu na wczesną porę zebrania nie wszyscy mieszkańcy mogli w nim uczestniczyć, dlatego przekazuję Państwu najistotniejsze informacje.

PSG sp. z o.o. zleciła opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci gazowej na terenie Nowych i częściowo Starych Proboszczewic. Obecnie trwa procedura wydawania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Decyzja powinna być prawomocna w maju b.r.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę PSG sp. z o.o. przystąpi do oceny ekonomicznej przedsięwzięcia na podstawie zgłoszonej przez mieszkańców gotowości do przyłączenia się i poboru gazu na ogrzewanie budynków.

Nie padła konkretna data rozpoczęcia ani zakończenia inwestycji ale przedstawiciel spółki gazowniczej stwierdził, że najbardziej prawdopodobnym terminem zakończenia budowy gazociągu to lato przyszłego roku. Pod koniec realizacji inwestycji mieszkańcy będą mogli już składać wnioski o warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej a następnie podpisać umowę przyłączeniową. W ramach umowy przyłączeniowej spółka gazownicza wykona przyłącze gazowe do granicy nieruchomości.

Zaprojektowanie instalacji wewnętrznej od granicy nieruchomości do budynku i w samym budynku należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Na budowę takiej instalacji należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Pragnę Państwa gorąco zachęcić do zadeklarowanie chęci przyłączenia swojej nieruchomości do sieci gazowej i ogrzewania gazem swoich domów. W ten sposób przekonamy spółkę gazowniczą do podjęcia budowy sieci gazowej w Nowych Proboszczewicach. Spowoduje to niewątpliwe większy komfort życia w tej miejscowości, czyste powietrze i jej dalszy rozwój.

Więcej informacji możecie Państwo dowiedzieć się ze strony internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (www.psgaz.pl).

Na prośbę uczestników zebrania załączamy rysunki z zaprojektowaną siecią gazową otrzymane od przedstawicieli spółki gazowniczej.

Sławomir Wawrzyński
Wójt Gminy

pdfRysunki z zaprojektowaną siecią gazową22.64 MB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies