Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizacja wycieczek, rajdów i zlotów.

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku” w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pok. nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Adrian Portalski,
Urząd Gminy Stara Biała, pok. nr 21
tel. 24 366 87 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Uchwała Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 roku (522kB)
 2. Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2018 roku (662kB)
 3. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty realizacji zadania publi... (63kB)
 4. Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz naboru do komisji konkursowej (47kB)
 5. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Formularz aktualizacji harmonogramu reali... (17kB)
 6. Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Formularz aktualizacji przewidywanych kos... (25kB)
 7. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Formularz ktualizacji opisu poszczególnyc... (19kB)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies