Aktualności

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2254) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczony został na dzień 15 stycznia 2018 r.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 1 w Płocku - budynek Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Kilińskiego 12 rozpocznie kwalifikację wojskową mężczyzn urodzonych w 1999 roku z terenu powiatu płockiego w okresie od 12 lutego do dnia 16 marca 2018 r.

Dla mieszkańców gminy Stara Biała kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w dniach 8 – 12 marca 2018 r. (21 marca 2018 r. – dzień dodatkowy). Kwalifikacja wojskowa kobiet z terenu naszej gminy odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r.

Każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od Wójta Gminy imienne wezwanie, w którym podany będzie termin, godzina i miejsce, w którym należy się stawić oraz wykaz dokumentów, jakie należy ze sobą posiadać.

Do kwalifikacji wojskowej obowiązek stawienia się mają:

 1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998:
  1. czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria,
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie będzie mogła się zgłosić w terminie wskazanym w wezwaniu, powinna zawiadomić o tym Wójta, aby ustalić z pracownikiem urzędu gminy inny możliwy do stawienia się termin w czasie trwania kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa. Wobec osoby, która nie stawi się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies