Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018

  • Drukuj

zud-artykul-minZimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym 2017/2018 dróg (ZUD) gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych odbywać się będzie według V i VI standardu utrzymania przyjętego jak dla dróg powiatowych.

  1. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni twardej bitumicznej, betonowej lub z prefabrykatów betonowych utrzymywane będą według V standardu.
  2. Pozostałe drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej ulepszonej w tym osiedlowe, utrzymywane będą według VI standardu.
  3. Nie przewiduje się posypywania śliskości zimowej na drogach o nawierzchni gruntowej ulepszonej.
  4. Nie przewiduje się prowadzenia ZUD w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi. Praca podjęta będzie na wezwanie po ustaniu opadów śniegu lub po wystąpieniu gołoledzi. Nie przewiduje się działań zapobiegawczych.

W Urzędzie Gminy prowadzone są dyżury w godzinach pracy od 7ºº do 15ºº , w środy od 8ºº do 16ºº, tel. 24 366 87 26.

Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów odśnieżnych.

W sezonie zimowym 2017/2018 zarządca dróg gminnych i wewnętrznych dysponuje:

  • 3 pługami lekkimi jednostronnym na samochodach ciężarowych o całkowitej masie 12Mg,
  • 1 pługiem lekkim jednostronnym montowanym na ciągniku marki Zetor z napędem 4x4,
  • 1 pługiem lekkim montowanym na koparko -ładowarce,
  • 2 pługami średnimi dwustronnymi montowanymi na ciągnikach rolniczych o mocy pow. 80 KM,
  • 1 pługiem średnim dwustronnym montowanym na samochodzie o ładowności 12 Mg.

Zwalczanie gołoledzi - łagodzenie skutków gołoledzi odbywa się poprzez uszorstnianie miejsc wyznaczonych do posypywania. Uszorstnianie polega na posypywaniu 10% mieszanką soli i piasku miejsc wyznaczonych tj. miejsc decydujących o możliwości ruchu, takich jak strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej, niebezpieczne zakręty o ograniczonej znakami prędkości, obszar zabudowany.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości na całym odcinku drogi. Decyzje o zwalczeniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Wójt Gminy Stara Biała. Zarządca dysponuje 1 piaskarką typu P-1 (ładowność 5t) zamontowaną na samochodzie m-ki Volvo oraz 1 piaskarką typu P-2 (ładowności 5t) na samochodzie m-ki Man. Do posypywania przewidziano 300 ton piasku i 50 ton soli.

Ewentualne uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg proszę zgłaszać pod numery telefonów:
- 24 366 87 10 lub 601 278 891
- 24 366 87 26 lub 605 200 120  

Pliki do pobrania:

docxWykaz długości dróg gminnych przeznaczonych do odśnieżania i posypywania w sezonie zimowym 2017-2018 na terenie gm. Stara Biała15.4 KB

docxStandardy zimowego utrzymania dróg jakie występują na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Stara Biała15.8 KB

docxKategorie dróg publicznych występujących na terenie gminy Stara Biała13.89 KB