Aktualności

Szansa na kupno atrakcyjnych gruntów w Nowym Trzepowie

Chodzi o prawie 30 hektarów nieruchomości z dominującymi funkcjami: mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-składową, usługową, rolną. Chętni mogą składać swoje oferty do 18 września.

Przetargi zostały ogłoszone w lipcu przez Zarząd Powiatu w Płocku. Wystawione na sprzedaż grunty położone są w Nowym Trzepowie w gm. Stara Biała i są własnością Powiatu Płockiego.

Pierwsza nieruchomość oznaczona jest jako działki ewidencyjne:

 1. nr 78/3 o pow. 0,1066 ha
 2. nr 78/6 o pow. 0,2425 ha
 3. nr 78/7 o pow. 9,7809 ha

Łącznie jest to 10,13 ha.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza wynosi 1 503 414,00 zł netto. Wadium - 150 000,00 zł.

Oferty należy składać do 18 września 2017 r. (do godz. 10), przetarg odbędzie się 21 września o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Płocku, sala 315.

Druga nieruchomość oznaczona jest jako działki ewidencyjne:

 1. nr 126/2 o pow. 16,7026 ha
 2. nr 126/8 o pow. 1,4802 ha
 3. nr 126/19 o pow. 0,6220 ha

Łącznie jest to 18,8048 ha.

Nieruchomość również została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Cena wywoławcza wynosi 3 768 432,00 zł netto. Wadium - 300 000,00 zł.

Oferty należy składać do 18 września 2017 r. (do godz. 12), przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 21 września o godz. 12 w Starostwie Powiatowym w Płocku, sala 315.

Warunki udziału w przetargu: wynikające z art. 2a ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.).

Bliższych informacji na temat przetargów udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, pokój 311, tel. (24) 267 67 54.

Informacja o przetargach została zamieszczona m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płocku - bip.powiat-plock.pl.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies