Aktualności

XXIII sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z przebiegu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. {8}
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2016 rok. pobierz projekt (594kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za 2016 rok. pobierz projekt (612kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2016 rok. pobierz projekt (2396kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. pobierz projekt (105kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 97/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016 – 2017. pobierz projekt (242kB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2025.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów pożarniczych marki ŻUK A151 i ŻUK A15 w drodze bezprzetargowej. pobierz projekt (189kB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo. pobierz projekt (185kB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt (179kB)
 19. Interpelacje i zapytania radych oraz udzielenie odpowiedzi.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies