e-Urząd

Centrum Alarmowe SMS

  • Drukuj

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rejestrowania się w naszej bazie

Centrum Alarmowe SMS

W dniu 8 września 2011 r. Urząd Gminy Stara Biała uruchomił usługę
"Centrum Alarmowe SMS".

Usługa polega na dostarczaniu do zainteresowanych mieszkańców naszej gminy informacji alarmowych różnego typu np.: informacji o planowanych przerwach w dostawie wody dla danej miejscowości ale także informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, akcjach profilaktycznych służby zdrowia, informacji o terminach płatności podatków i opłat, zebraniach sołeckich, itp.

 

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości SMS wysyłane przez Urząd Gminy Stara Biała wystarczy wystarczy zgłosić chęć otrzymania SMS-ów do Urzędu Gminy.

Są trzy mozliwości zgłoszenia:

podając przy tym numer swojego telefonu komórkowego oraz miejscowość zamieszkania.

 


Jeżeli chcesz wykasować swój numer z naszej bazy,

zgłoś taką prośbę w Urzędzie Gminy Stara Biała.